Het daverende succes van de nietstemmers!

De partij voor nietstemmers heeft onder haar eigen “electoraat” een enorme overwinning geboekt! Naar eigen zeggen bestaat hun achterban uit 25% van de Nederlanders, dat zijn er grofweg 4,3 miljoen!

Welnu, slechts 550 van hen zijn afgevallen, deze mensen hebben, in tegenstelling tot het partijdoel, wel hun stem geregistreerd middels een steunverklaring. De overige 4.299.450 mensen hebben zich dus massaal achter het partijplan geschaard, simpelweg door daadwerkelijk NIETS te doen.

Wij moeten bij dezen erkennen dat de partij voor niet stemmers een daverend succes is en trots mag zijn op hun enorme trouwe achterban! Zelden heeft een partij zo subliem bewezen op één lijn te staan met haar “kiezers”.

Nu duidelijk is dat de achterban van deze partij ook massaal NIET is gaan steunverklaren hebben wij er inmiddels groot vertrouwen in dat deze partij ook na 15 maart door zal gaan op de ingeslagen weg. Ze zullen immers NIET gaan stemmen in de kamer. Ook de posities op de kandidatenlijst zullen irrelevant blijven, evenals de bestemming van de riante vergoedingen die deze kandidaten toekomt.

Wij hebben goede hoop dat de trouwe nietstemmers ze inderdaad voor 100% gaan laten doen wat ze beloofd hebben en dus de serieuze zaken die het echte electoraat bezig houdt aan de overige partijen zullen overlaten.

Niet Stemmers, alvast bedankt!

#nietstemmers  #niethalers  #welfalers

De basisreden waarom een partij als Niet Stemmers zinloos is.

Een hoofdelijke stemming in de kamer wordt aangenomen op basis van een percentuele meerderheid. Zo word een voorstel aangenomen als bijvoorbeeld 55 voor stemmen en 40 tegen.

Percentueel vertegenwoordigen de voorstemmers 55/95e stem of wel 57,89% (95 = 100%), een meerderheid dus. Wat hier gelijk opvalt is dat er dus 55 stemmen niet zijn meegeteld omdat deze simpelweg niet zijn uitgebracht.

Als ieder kamerlid zou meestemmen en de partij van de familie Plasman zou 30 zetels in deze verkiezingen bemachtigen krijgen we gewoon dezelfde uitslag als zouden deze niet verkozen zijn, wij rekenen voor:

Kamer zonder NietStemmers:

150 stemmen uitgebracht = 100%, 90 voor en 60 tegen. Ofwel 60% voor en 40% tegen.

Kamer met 30 NietStemmers:

120 stemmen uitgebracht = 100%, 72 voor en 48 tegen. Eveneens 60% voor en 40% tegen.

De aanwezigheid van deze partij doet er dus in zijn geheel niet toe! Het enige verschil is dat er jaarlijks ruim € 3,2 miljoen euro aan belastinggeld verdwijnt in de zakken van de familie Plasman die daarvoor beloven niets terug te doen!