De ethiek van de nietstemmers, of eigenlijk het gebrek daaraan.

In onze westerse beschaving kennen we het eigenlijk niet meer, een ongekozen regering. Toch is het niet eens zo heel erg lang geleden dat een democratische staat niet overal vanzelfsprekend was. Daar zijn vele langslepende oorlogen aan vooraf gegaan. Alleen al in de afgelopen 100 jaar zijn er miljoenen mensen gesneuveld in oorlogen die voornamelijk over democratische vrijheid gingen.

Wat dacht u van het recht voor vrouwen om te stemmen? Dat mogen ze zelfs in een vrij Land als Nederland pas sinds 1919!

Eigenlijk zou iedereen in Nederland met gepaste trots hun gang naar de stembus moeten maken, al was het maar uit respect voor onze voorvaders die dit recht zo intens voor ons bevochten hebben.

Wat zegt het dus over een partij als NietStemmers die vindt dat een groep Nederlanders, die er voor kiest niet te stemmen (ook dat is een kiesrecht dat niet ieder land kent!), ondervertegenwoordigd is in onze Tweede Kamer?

Wij vinden het op zijn zachts gezegd een belediging voor alle mensen die, zelfs vandaag nog, sterven voor hun vrije wil en het recht om te stemmen. Wij hebben het tegenwoordig over het “vluchtelingen probleem” alsof het iets is waar wij onder lijden. Sta eens stil bij het werkelijke lijden dat deze mensen kennen, vaak als gevolg van het ontbreken van hun recht om te stemmen!

Sta er ook eens bij stil hoe het op een onderdrukte vluchteling overkomt dat wij hier een partij hebben die het nodig vindt op te komen voor de mensen die ervoor kiezen niet te stemmen! Hoe belachelijk dat wel moet zijn in zijn ogen! Wellicht zullen uw ogen dan ook opengaan en u tot denken zetten waarom het idee van Plasman werkelijk absurd is.