Het daverende succes van de nietstemmers!

De partij voor nietstemmers heeft onder haar eigen “electoraat” een enorme overwinning geboekt! Naar eigen zeggen bestaat hun achterban uit 25% van de Nederlanders, dat zijn er grofweg 4,3 miljoen!

Welnu, slechts 550 van hen zijn afgevallen, deze mensen hebben, in tegenstelling tot het partijdoel, wel hun stem geregistreerd middels een steunverklaring. De overige 4.299.450 mensen hebben zich dus massaal achter het partijplan geschaard, simpelweg door daadwerkelijk NIETS te doen.

Wij moeten bij dezen erkennen dat de partij voor niet stemmers een daverend succes is en trots mag zijn op hun enorme trouwe achterban! Zelden heeft een partij zo subliem bewezen op één lijn te staan met haar “kiezers”.

Nu duidelijk is dat de achterban van deze partij ook massaal NIET is gaan steunverklaren hebben wij er inmiddels groot vertrouwen in dat deze partij ook na 15 maart door zal gaan op de ingeslagen weg. Ze zullen immers NIET gaan stemmen in de kamer. Ook de posities op de kandidatenlijst zullen irrelevant blijven, evenals de bestemming van de riante vergoedingen die deze kandidaten toekomt.

Wij hebben goede hoop dat de trouwe nietstemmers ze inderdaad voor 100% gaan laten doen wat ze beloofd hebben en dus de serieuze zaken die het echte electoraat bezig houdt aan de overige partijen zullen overlaten.

Niet Stemmers, alvast bedankt!

#nietstemmers  #niethalers  #welfalers

De ethiek van de nietstemmers, of eigenlijk het gebrek daaraan.

In onze westerse beschaving kennen we het eigenlijk niet meer, een ongekozen regering. Toch is het niet eens zo heel erg lang geleden dat een democratische staat niet overal vanzelfsprekend was. Daar zijn vele langslepende oorlogen aan vooraf gegaan. Alleen al in de afgelopen 100 jaar zijn er miljoenen mensen gesneuveld in oorlogen die voornamelijk over democratische vrijheid gingen.

Wat dacht u van het recht voor vrouwen om te stemmen? Dat mogen ze zelfs in een vrij Land als Nederland pas sinds 1919!

Eigenlijk zou iedereen in Nederland met gepaste trots hun gang naar de stembus moeten maken, al was het maar uit respect voor onze voorvaders die dit recht zo intens voor ons bevochten hebben.

Wat zegt het dus over een partij als NietStemmers die vindt dat een groep Nederlanders, die er voor kiest niet te stemmen (ook dat is een kiesrecht dat niet ieder land kent!), ondervertegenwoordigd is in onze Tweede Kamer?

Wij vinden het op zijn zachts gezegd een belediging voor alle mensen die, zelfs vandaag nog, sterven voor hun vrije wil en het recht om te stemmen. Wij hebben het tegenwoordig over het “vluchtelingen probleem” alsof het iets is waar wij onder lijden. Sta eens stil bij het werkelijke lijden dat deze mensen kennen, vaak als gevolg van het ontbreken van hun recht om te stemmen!

Sta er ook eens bij stil hoe het op een onderdrukte vluchteling overkomt dat wij hier een partij hebben die het nodig vindt op te komen voor de mensen die ervoor kiezen niet te stemmen! Hoe belachelijk dat wel moet zijn in zijn ogen! Wellicht zullen uw ogen dan ook opengaan en u tot denken zetten waarom het idee van Plasman werkelijk absurd is.

De basisreden waarom een partij als Niet Stemmers zinloos is.

Een hoofdelijke stemming in de kamer wordt aangenomen op basis van een percentuele meerderheid. Zo word een voorstel aangenomen als bijvoorbeeld 55 voor stemmen en 40 tegen.

Percentueel vertegenwoordigen de voorstemmers 55/95e stem of wel 57,89% (95 = 100%), een meerderheid dus. Wat hier gelijk opvalt is dat er dus 55 stemmen niet zijn meegeteld omdat deze simpelweg niet zijn uitgebracht.

Als ieder kamerlid zou meestemmen en de partij van de familie Plasman zou 30 zetels in deze verkiezingen bemachtigen krijgen we gewoon dezelfde uitslag als zouden deze niet verkozen zijn, wij rekenen voor:

Kamer zonder NietStemmers:

150 stemmen uitgebracht = 100%, 90 voor en 60 tegen. Ofwel 60% voor en 40% tegen.

Kamer met 30 NietStemmers:

120 stemmen uitgebracht = 100%, 72 voor en 48 tegen. Eveneens 60% voor en 40% tegen.

De aanwezigheid van deze partij doet er dus in zijn geheel niet toe! Het enige verschil is dat er jaarlijks ruim € 3,2 miljoen euro aan belastinggeld verdwijnt in de zakken van de familie Plasman die daarvoor beloven niets terug te doen!