Het daverende succes van de nietstemmers!

De partij voor nietstemmers heeft onder haar eigen “electoraat” een enorme overwinning geboekt! Naar eigen zeggen bestaat hun achterban uit 25% van de Nederlanders, dat zijn er grofweg 4,3 miljoen!

Welnu, slechts 550 van hen zijn afgevallen, deze mensen hebben, in tegenstelling tot het partijdoel, wel hun stem geregistreerd middels een steunverklaring. De overige 4.299.450 mensen hebben zich dus massaal achter het partijplan geschaard, simpelweg door daadwerkelijk NIETS te doen.

Wij moeten bij dezen erkennen dat de partij voor niet stemmers een daverend succes is en trots mag zijn op hun enorme trouwe achterban! Zelden heeft een partij zo subliem bewezen op één lijn te staan met haar “kiezers”.

Nu duidelijk is dat de achterban van deze partij ook massaal NIET is gaan steunverklaren hebben wij er inmiddels groot vertrouwen in dat deze partij ook na 15 maart door zal gaan op de ingeslagen weg. Ze zullen immers NIET gaan stemmen in de kamer. Ook de posities op de kandidatenlijst zullen irrelevant blijven, evenals de bestemming van de riante vergoedingen die deze kandidaten toekomt.

Wij hebben goede hoop dat de trouwe nietstemmers ze inderdaad voor 100% gaan laten doen wat ze beloofd hebben en dus de serieuze zaken die het echte electoraat bezig houdt aan de overige partijen zullen overlaten.

Niet Stemmers, alvast bedankt!

#nietstemmers  #niethalers  #welfalers