De ethiek van de nietstemmers, of eigenlijk het gebrek daaraan.

In onze westerse beschaving kennen we het eigenlijk niet meer, een ongekozen regering. Toch is het niet eens zo heel erg lang geleden dat een democratische staat niet overal vanzelfsprekend was. Daar zijn vele langslepende oorlogen aan vooraf gegaan. Alleen al in de afgelopen 100 jaar zijn er miljoenen mensen gesneuveld in oorlogen die voornamelijk over democratische vrijheid gingen.

Wat dacht u van het recht voor vrouwen om te stemmen? Dat mogen ze zelfs in een vrij Land als Nederland pas sinds 1919!

Eigenlijk zou iedereen in Nederland met gepaste trots hun gang naar de stembus moeten maken, al was het maar uit respect voor onze voorvaders die dit recht zo intens voor ons bevochten hebben.

Wat zegt het dus over een partij als NietStemmers die vindt dat een groep Nederlanders, die er voor kiest niet te stemmen (ook dat is een kiesrecht dat niet ieder land kent!), ondervertegenwoordigd is in onze Tweede Kamer?

Wij vinden het op zijn zachts gezegd een belediging voor alle mensen die, zelfs vandaag nog, sterven voor hun vrije wil en het recht om te stemmen. Wij hebben het tegenwoordig over het “vluchtelingen probleem” alsof het iets is waar wij onder lijden. Sta eens stil bij het werkelijke lijden dat deze mensen kennen, vaak als gevolg van het ontbreken van hun recht om te stemmen!

Sta er ook eens bij stil hoe het op een onderdrukte vluchteling overkomt dat wij hier een partij hebben die het nodig vindt op te komen voor de mensen die ervoor kiezen niet te stemmen! Hoe belachelijk dat wel moet zijn in zijn ogen! Wellicht zullen uw ogen dan ook opengaan en u tot denken zetten waarom het idee van Plasman werkelijk absurd is.

De drie grootste gevaren van NietStemmers

  1. De partij verhoogt door het niet uitbrengen van stemmen de draagkracht van de andere partijen die dit wel doen. In feite word de kamer kleiner waardoor de democratische omvang afneemt (Bij 20 zetels voor #nietstemmers is elke stem 1/130e waard i.p.v. 1/150e)
  2. De partij lokt ontevreden stemmers met een alternatief dat averechts zal werken. Door het hierboven omschreven effect zal een proteststem tegen een partij niet langer contra werken, maar de stem van deze partij juist versterken.
  3. Wellicht het grootste gevaar is de mogelijkheid die deze partij straks krijgt om de vorming van een kabinet te beïnvloeden. Stel er is een zekere partij die 56 zetels haalt (al dan niet met een coalitie). De Nietstemmers kunnen dan hun zetels inzetten in deze coalitie en deze groep een meerderheid bezorgen. Ze doen slechts een belofte, dat is dat ze nooit een stem zullen uitbrengen. De optie om in een coalitie deel te nemen is dus niet uitgesloten, want er wordt ook daarin niet gestemd. Het heeft wel degelijk gevolgen dankzij het onder punt 1 omschreven effect.

Wij volgen de uitspraken van de heer Plasman met een geoefend oor. Wij horen daardoor juist de dingen die worden vermeden, zoals:

  • “Wij doen geen uitspraken over de positie van onze kandidaten op de lijst”
  • “Wij doen geen uitspraken over de vergoedingen voor onze kamerleden”
  • “Wij beloven slechts 1 ding en dat is dat wij nooit een stem uitbrengen”

Kenmerkend voor deze uitspraken is het totaal ontbreken van werkelijke duidelijkheid, immers Plasman kan zijn zonen, vrouw en hun partners gewoon op de hoogste posities zetten. Vervolgens besluiten dat zij allemaal hun riante vergoeding van € 107.000,- per jaar mogen behouden en vervolgens een andere partij helpen aan een schijnmeerderheid, zonder verder een stem uit te brengen.

Dus voordat u stemt op deze partij, bedenkt u zich goed of u zou kiezen voor een partij die met name bezig lijkt te zijn het democratische stelsel te frustreren, uit is op eigengewin en in ieder geval 1 standpunt duidelijk lijkt te ondersteunen, nl. het basisinkomen. Daar zijn ze sowieso voor, want die kennen ze zichzelf na de verkiezingen tenminste voor de komende 4 jaar toe!

#kiezersbedrog #zelfverrijking #volksverlakkerij

De basisreden waarom een partij als Niet Stemmers zinloos is.

Een hoofdelijke stemming in de kamer wordt aangenomen op basis van een percentuele meerderheid. Zo word een voorstel aangenomen als bijvoorbeeld 55 voor stemmen en 40 tegen.

Percentueel vertegenwoordigen de voorstemmers 55/95e stem of wel 57,89% (95 = 100%), een meerderheid dus. Wat hier gelijk opvalt is dat er dus 55 stemmen niet zijn meegeteld omdat deze simpelweg niet zijn uitgebracht.

Als ieder kamerlid zou meestemmen en de partij van de familie Plasman zou 30 zetels in deze verkiezingen bemachtigen krijgen we gewoon dezelfde uitslag als zouden deze niet verkozen zijn, wij rekenen voor:

Kamer zonder NietStemmers:

150 stemmen uitgebracht = 100%, 90 voor en 60 tegen. Ofwel 60% voor en 40% tegen.

Kamer met 30 NietStemmers:

120 stemmen uitgebracht = 100%, 72 voor en 48 tegen. Eveneens 60% voor en 40% tegen.

De aanwezigheid van deze partij doet er dus in zijn geheel niet toe! Het enige verschil is dat er jaarlijks ruim € 3,2 miljoen euro aan belastinggeld verdwijnt in de zakken van de familie Plasman die daarvoor beloven niets terug te doen!