Stemmers, bedankt!

Het zit erop, Nederland heeft gekozen!

Wij zijn bijzonder blij met de uitkomst van de verkiezingen afgelopen woensdag. Los van de vraag wie er heeft gewonnen en welke implicaties dit verder heeft kunnen wij in ieder geval genoegzaam constateren dat met een historisch hoge opkomst de democratie gewonnen heeft!

Uiteraard zijn wij ook erg blij dat de niet stemmers in Nederland (ofschoon zij toch aanzienlijk zijn gekrompen in aantal) unaniem en consequent hebben gedaan wat er van hen werd verwacht, nl. niet stemmen.

Het zal voor de arrogante en dictatoriale Plasman familie wel even slikken zijn geweest. Ze hadden daags voor de verkiezingen al een overwinningspagina op hun site gezet:

 

“Hoogste opkomst ooit!”check!

” Politiek in shock!”check!

“LEGE ZETELS!”fail!

Het doet ons deugd dat deze verkiezingen exact hebben geresulteerd in de uitkomst die de partij voor nietstemmers ons steeds heeft voorgehouden!

Met deze uitslag gaan de Plasmans immers niet verder in wie op welke zetel komt. Ook is het niet langer relevant wat er met hun royale vergoeding word gedaan en wat wellicht nog het meest belangrijk is, geen enkel lid van de Plasman dictatuur zal zijn stem uitbrengen in de tweede kamer!

Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken dat deze gefaalde poging de Plasmans aan de grond heeft gebracht. Ze hebben immers nog voldoende in hun partijkas, of hoe noemt Rijk Plasman dat ook al weer? Oh ja, pre-mine.

Zoals u op de schermafdruk van de site van nietstemmers.nl boven dit artikel kunt zien zijn we het uiteindelijk toch nog eens geworden:

“Iedereen die gestemd heeft, BEDANKT!”

LEVE DE DEMOCRATIE!

 

Ons Standpunt

Nietstemmers heeft eens te meer duidelijk gemaakt waarvoor ze staan door een lijst met standpunten naar voren te brengen. Deze partij lijkt met name uit te blinken in het uitdragen wat zij vooral niet voor u gaan doen. Men probeert mee te liften op de groeiende irritatie bij mensen dat de huidige politieke partijen veel beloven in verkiezingstijd, maar daar later vaak weinig van waarmaken.

Als u bang bent dat een ander uw horloge zal stelen, is het dan de beste methode dit te voorkomen door het zelf weg te gooien? Dit is nl. wat de Niet Stemmers van plan zijn, vooral niet doen wat u graag gedaan wilt krijgen!

Lijst Plasman – Niet relevant, wel doorzichtig!

De lijst! (bron wikipedia)

 1. Peter Plasman (Pater Familias)
 2. Rijk Plasman (zoon)
 3. Rits Plasman (zoon)
 4. Willem van Vliet (Plasman advocaten)
 5. Nihad El Farougui (Plasman advocaten)
 6. Remco Rhee (DJ – Danstalent)
 7. Maribel Schwab (Plasman advocaten)
 8. Yasemin Karga (Plasman advocaten)
 9. Selmi Konya (Plasman advocaten)
 10. Rachel Held (Plasman advocaten)
 11. Carolien Pentinga (Plasman advocaten)
 12. Judith Plasman-Van Ligten (vrouw)

Het moge duidelijk zijn, als u diversiteit in de kamer zoekt kunt u deze beter niet in de huiskamer van de familie Plasman zoeken. 11 van de 12 kandidaten op de lijst van Niet Stemmers zijn nl. onderdeel van de “familie” Plasman.

De enige zwarte zwaan is eigenlijk nummer 6 op de lijst. Arme Remco is slechts radiomaker en schijnt goed te kunnen dansen. Dat laatste lijkt voor een partij die in de kamer de dans zegt te ontwijken (ze gaan massaal weg als er gestemd moet worden), wellicht een overbodige kwaliteit.

Verder zorgt “Don Plasman” er natuurlijk voor dat zijn zoons (oudste uiteraard eerst) direct onder hem op de lijst prijken. Vervolgens (op nr. 6 na dus) allen dienstbodes uit zijn advocaten praktijk. Zijn vrouw mag de lijst afsluiten.

Als wij u als nietstemmer een stemadvies mogen geven? Stem NIET! Een stem op deze partij zal slechts leiden tot bijstand voor een toch al rijke advocaten club.

#nietstemmers #zwijggeld #volksverlakkerij #kiezersbedrog

Het daverende succes van de nietstemmers!

De partij voor nietstemmers heeft onder haar eigen “electoraat” een enorme overwinning geboekt! Naar eigen zeggen bestaat hun achterban uit 25% van de Nederlanders, dat zijn er grofweg 4,3 miljoen!

Welnu, slechts 550 van hen zijn afgevallen, deze mensen hebben, in tegenstelling tot het partijdoel, wel hun stem geregistreerd middels een steunverklaring. De overige 4.299.450 mensen hebben zich dus massaal achter het partijplan geschaard, simpelweg door daadwerkelijk NIETS te doen.

Wij moeten bij dezen erkennen dat de partij voor niet stemmers een daverend succes is en trots mag zijn op hun enorme trouwe achterban! Zelden heeft een partij zo subliem bewezen op één lijn te staan met haar “kiezers”.

Nu duidelijk is dat de achterban van deze partij ook massaal NIET is gaan steunverklaren hebben wij er inmiddels groot vertrouwen in dat deze partij ook na 15 maart door zal gaan op de ingeslagen weg. Ze zullen immers NIET gaan stemmen in de kamer. Ook de posities op de kandidatenlijst zullen irrelevant blijven, evenals de bestemming van de riante vergoedingen die deze kandidaten toekomt.

Wij hebben goede hoop dat de trouwe nietstemmers ze inderdaad voor 100% gaan laten doen wat ze beloofd hebben en dus de serieuze zaken die het echte electoraat bezig houdt aan de overige partijen zullen overlaten.

Niet Stemmers, alvast bedankt!

#nietstemmers  #niethalers  #welfalers

De ethiek van de nietstemmers, of eigenlijk het gebrek daaraan.

In onze westerse beschaving kennen we het eigenlijk niet meer, een ongekozen regering. Toch is het niet eens zo heel erg lang geleden dat een democratische staat niet overal vanzelfsprekend was. Daar zijn vele langslepende oorlogen aan vooraf gegaan. Alleen al in de afgelopen 100 jaar zijn er miljoenen mensen gesneuveld in oorlogen die voornamelijk over democratische vrijheid gingen.

Wat dacht u van het recht voor vrouwen om te stemmen? Dat mogen ze zelfs in een vrij Land als Nederland pas sinds 1919!

Eigenlijk zou iedereen in Nederland met gepaste trots hun gang naar de stembus moeten maken, al was het maar uit respect voor onze voorvaders die dit recht zo intens voor ons bevochten hebben.

Wat zegt het dus over een partij als NietStemmers die vindt dat een groep Nederlanders, die er voor kiest niet te stemmen (ook dat is een kiesrecht dat niet ieder land kent!), ondervertegenwoordigd is in onze Tweede Kamer?

Wij vinden het op zijn zachts gezegd een belediging voor alle mensen die, zelfs vandaag nog, sterven voor hun vrije wil en het recht om te stemmen. Wij hebben het tegenwoordig over het “vluchtelingen probleem” alsof het iets is waar wij onder lijden. Sta eens stil bij het werkelijke lijden dat deze mensen kennen, vaak als gevolg van het ontbreken van hun recht om te stemmen!

Sta er ook eens bij stil hoe het op een onderdrukte vluchteling overkomt dat wij hier een partij hebben die het nodig vindt op te komen voor de mensen die ervoor kiezen niet te stemmen! Hoe belachelijk dat wel moet zijn in zijn ogen! Wellicht zullen uw ogen dan ook opengaan en u tot denken zetten waarom het idee van Plasman werkelijk absurd is.

De drie grootste gevaren van NietStemmers

 1. De partij verhoogt door het niet uitbrengen van stemmen de draagkracht van de andere partijen die dit wel doen. In feite word de kamer kleiner waardoor de democratische omvang afneemt (Bij 20 zetels voor #nietstemmers is elke stem 1/130e waard i.p.v. 1/150e)
 2. De partij lokt ontevreden stemmers met een alternatief dat averechts zal werken. Door het hierboven omschreven effect zal een proteststem tegen een partij niet langer contra werken, maar de stem van deze partij juist versterken.
 3. Wellicht het grootste gevaar is de mogelijkheid die deze partij straks krijgt om de vorming van een kabinet te beïnvloeden. Stel er is een zekere partij die 56 zetels haalt (al dan niet met een coalitie). De Nietstemmers kunnen dan hun zetels inzetten in deze coalitie en deze groep een meerderheid bezorgen. Ze doen slechts een belofte, dat is dat ze nooit een stem zullen uitbrengen. De optie om in een coalitie deel te nemen is dus niet uitgesloten, want er wordt ook daarin niet gestemd. Het heeft wel degelijk gevolgen dankzij het onder punt 1 omschreven effect.

Wij volgen de uitspraken van de heer Plasman met een geoefend oor. Wij horen daardoor juist de dingen die worden vermeden, zoals:

 • “Wij doen geen uitspraken over de positie van onze kandidaten op de lijst”
 • “Wij doen geen uitspraken over de vergoedingen voor onze kamerleden”
 • “Wij beloven slechts 1 ding en dat is dat wij nooit een stem uitbrengen”

Kenmerkend voor deze uitspraken is het totaal ontbreken van werkelijke duidelijkheid, immers Plasman kan zijn zonen, vrouw en hun partners gewoon op de hoogste posities zetten. Vervolgens besluiten dat zij allemaal hun riante vergoeding van € 107.000,- per jaar mogen behouden en vervolgens een andere partij helpen aan een schijnmeerderheid, zonder verder een stem uit te brengen.

Dus voordat u stemt op deze partij, bedenkt u zich goed of u zou kiezen voor een partij die met name bezig lijkt te zijn het democratische stelsel te frustreren, uit is op eigengewin en in ieder geval 1 standpunt duidelijk lijkt te ondersteunen, nl. het basisinkomen. Daar zijn ze sowieso voor, want die kennen ze zichzelf na de verkiezingen tenminste voor de komende 4 jaar toe!

#kiezersbedrog #zelfverrijking #volksverlakkerij

De basisreden waarom een partij als Niet Stemmers zinloos is.

Een hoofdelijke stemming in de kamer wordt aangenomen op basis van een percentuele meerderheid. Zo word een voorstel aangenomen als bijvoorbeeld 55 voor stemmen en 40 tegen.

Percentueel vertegenwoordigen de voorstemmers 55/95e stem of wel 57,89% (95 = 100%), een meerderheid dus. Wat hier gelijk opvalt is dat er dus 55 stemmen niet zijn meegeteld omdat deze simpelweg niet zijn uitgebracht.

Als ieder kamerlid zou meestemmen en de partij van de familie Plasman zou 30 zetels in deze verkiezingen bemachtigen krijgen we gewoon dezelfde uitslag als zouden deze niet verkozen zijn, wij rekenen voor:

Kamer zonder NietStemmers:

150 stemmen uitgebracht = 100%, 90 voor en 60 tegen. Ofwel 60% voor en 40% tegen.

Kamer met 30 NietStemmers:

120 stemmen uitgebracht = 100%, 72 voor en 48 tegen. Eveneens 60% voor en 40% tegen.

De aanwezigheid van deze partij doet er dus in zijn geheel niet toe! Het enige verschil is dat er jaarlijks ruim € 3,2 miljoen euro aan belastinggeld verdwijnt in de zakken van de familie Plasman die daarvoor beloven niets terug te doen!